Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth ystadegol am nifer y ceisiadau a'r math o geisiadau sy'n dod i law.

Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am nifer y ceisiadau a ddaeth i law, gwybodaeth rheoli perfformiad a gwariant y Tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho Adroddiadau Blynyddol o'r wefan hon.

Os byddwch yn cael trafferth lawrlwytho unrhyw rai o'r adroddiadau neu os oes angen fformat arall arnoch, cysylltwch â ni.