Penderfyniadau

Mae penderfyniadau'r Tribiwnlys ar gael i'w gweld ar-lein.

Achosion Cyfredol

Mae gwrandawiadau Tribiwnlys y Gymraeg fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Ar y Cofrestr isod, mae rhestr o'r gwrandawiadau sydd i ddod. Rydym wedi cynnwys y dyddiad a'r lleoliad ar gyfer y gwrandawiadau Tribiwnlys hynny os yw'r wybodaeth hon wedi'i chadarnhau. 

Gellir lawrlwytho Cofrestr y Tribiwnlys drwy'r wefan hon - ewch i Achosion Cyfredol. Neu os hoffech i ni anfon copi atoch, cysylltwch â ni.