Gweithdrefnau’r Tribiwnlys

Mae gweithdrefnau’r Tribiwnlys, sef y ffordd mae’n delio gydag achosion, yn cael eu rheoli gan Reolau'r Tribiwnlys.

Os ydych chi am wneud cais i’r Tribiwnlys, er mwyn herio penderfyniad gan y Comisiynydd, bydd rhaid i chi ddilyn Rheolau’r Tribiwnlys (dolen allanol).

Mae Cyfarwyddiadau Ymarfer y Tribiwnlys hefyd yn ymwneud â sut mae’r Tribiwnlys yn trin achosion.