Achosion Cyfredol

Mae Tribiwnlys y Gymraeg yn cyhoeddi cofrestr o'r gwrandawiadau sydd i ddod.

Mae gwrandawiadau Tribiwnlys y Gymraeg fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Ar y Cofrestr isod, mae rhestr o'r gwrandawiadau sydd i ddod. Rydym wedi cynnwys y dyddiad a'r lleoliad ar gyfer y gwrandawiadau Tribiwnlys hynny os yw'r wybodaeth hon wedi'i chadarnhau.