Achosion Cyfredol

Mae Tribiwnlys y Gymraeg yn cyhoeddi cofrestr o'r gwrandawiadau sydd i ddod.

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Cysylltwch â Tribiwnlys Y Gymraeg drwy e-bost tyg@llyw.cymru 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad y gwrandawiad i gael dolen i'r gwrandawiad. Bydd eich cais am ddolen gyswllt yn cael ei ystyried a gwybodaeth bellach yn cael ei darparu.