Cysylltu â Ni

Dylech anfon pob apêl a chais at Dribiwnlys y Gymraeg i’r cyfeiriad canlynol:

Tribiwnlys y Gymraeg

Oak House,
Parc Cleppa
Celtic Springs
Casnewydd
NP10 8BD

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.

E-bost:tyg@llyw.cymru
Ffôn: 03000 256702 
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.