Adnoddau

Dyma restr o adnoddau a all fod yn ddefnyddiol i chi.

Nid yw Tribiwnlys y Gymraeg yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau hyn ac nid yw o reidrwydd yn cymeradwyo'r safbwyntiau sy'n cael eu mynegi ynddynt. Nid yw'r ffaith ein bod yn eu rhestru yn golygu ein bod yn eu cymeradwyo mewn unrhyw ffordd. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros p'un a yw'r tudalennau ar gael ai peidio.

Comisiynydd y Gymraeg (dolen allanol)

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (dolen allanol)