Ein Targedau

Ein nod yw darparu gwasanaeth ysgrifenyddiaeth o'r radd flaenaf sy'n canolbwyntio ar anghenion defnyddwyr y Tribiwnlys.

Bydd ein targedau yn ein helpu i gyflawni ein nod a monitro ein perfformiad.

Rydym yn mesur ein perfformiad yn erbyn targedau yn barhaus a bydd ein Adroddiad Blynyddol yn cynnwys adroddiad ar berfformiad.

Hefyd, byddwn yn gwahodd defnyddwyr y Tribiwnlys i gwblhau arolwg boddhad ar ddiwedd y broses er mwyn rhoi adborth ar ein gwasanaeth.

Ein ffigurau perfformiad ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mawrth 2016 yw:

(Nid oes ffigurau ar gael eto)