TyG/WLT/19/4: Aled Powell

Rhif Cyfeirnod: TyG/WLT/19/4

Ceisydd: Aled Powell

Math o Achos: Cais o dan adran 103 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011