TyG/WLT/18/5: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Rhif Cyfeirnod: TyG/WLT/18/5

Ceisydd: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Math o Achos: Apêl o dan adran 95(2) Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011