TyG/WLT/17/2 - Aled Powell

Rhif Cyfeirnod: TyG/WLT/17/2

Ceisydd: Aled Powell

Math o Achos: Apêl o dan adran 103 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011