TyG/WLT/16/5 - Cyngor Sir Penfro

Rhif Cyfeirnod: TyG/WLT/16/5

Ceisydd: Cyngor Sir Penfro

Math o Achos: Apêl o dan adran 58 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011