Skip to content

Cysylltu â Ni

Cysylltu â Ni

Dylech anfon pob apêl a chais at Dribiwnlys y Gymraeg i’r cyfeiriad canlynol:

Tribiwnlys y Gymraeg

Llawr Cyntaf, Adain y Gorllewin
Tŷ Southgate
Stryd Wood
Caerdydd
CF10 1EW

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni:

Ffôn: 03000 256702

E-bost: tyg@llyw.cymru

Ffacs: 03000 256146

 

Dolenni perthnasol

O dan rhai amgylchiadau, gallwch apelio yn erbyn (neu herio) penderfyniad gan Gomisiynydd y Gymraeg sy’n ymwneud â Safonau’r Gymraeg.
Mae gweithdrefnau'r Tribiwnlys yn cael eu rheoli gan Reolau'r Tribiwnlys a Chyfarwyddiadau Ymarfer y Tribiwnlys.
Gall ein cwestiynau cyffredin eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani.
Mae Tribiwnlys y Gymraeg yn gorff statudol sydd yn delio gydag apeliadau yn erbyn penderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â Safonau'r Gymraeg.